P.C. Ibsens Sønners Legat

LEGATET ER STIFTET AF CARL LUDVIG IBSEN

Er du livstidsmodtager?

Så opdatere dine personlige data her inden 1.jan.2022.

Når du logger ind, skal du bruge:

Dit NemID eller en emailadresse, dine kontooplysninger og din seneste årsopgørelse fra SKAT. Du kan downloade din årsopgørelse her: https://www.tastselv.skat.dk/

 

Hvis du kun har din årsopgørelse som brev, kan du tage billeder af den og indsende i det digitale system.

 

Under Formål kan du skrive: ”Jeg er livstidsmodtager”.

 

Du kan eventuelt få hjælp af din familie eller venner eller ringe til den virksomhed som står for det digitale system, Grant Compass, 61 77 92 30.

 

Hvis du har spørgsmål til, hvorvidt du kan få lov til at søge med brev, skal du ringe til P.C. Ibsen på 39 62 50 06.

 

Hvis du allerede har været i gang med at opdatere dine oplysninger, skal du gå ind på www.grantcompass.com og trykke på login.

Læs mere om digitalisering af P.C.Ibsens og Sønners legat her:

 

Lærerinder, sygeplejersker og husbestyrerinder

Legatet uddeler legatportioner til enlige kvinder, som har været i virksomhed som enten

  • lærerinder; fortrinsvis privatansatte, hvorved forstås alle, som ikke var i det offentliges (stat eller kommune) tjeneste, eller

  • sygeplejersker; fortrinsvis ikke-pensionsberettigede, eller

  • husbestyrerinder eller andre kvinder, som har virket inden for husgerning; fortrinsvis hos private familier.

De pågældende skal for at komme i betragtning have været i én af de nævnte virksomheder i så lang tid, at denne virksomhed må betragtes som deres egentlige livsstilling. Legatportionerne skal i almindelighed tildeles kvinder, der ikke mere kan virke i en af de nævnte stillinger, men kan i særlige tilfælde tildeles sådanne kvinder, der endnu virker i en af de nævnte stillinger, men på grund af alder eller sygdom eller anden dem utilregnelig årsag ikke har bevaret deres fulde arbejdskraft.

Enlige kvinder

For at komme i betragtning skal ansøgeren være:

  • Enlig

  • Kvinde

  • Over 40 år gammel, og

  • Dårligt stillet i økonomisk henseende

Kristne med fast
ophold i Danmark

Legatnyderne skal have fast ophold i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, men behøver ikke at have dansk indfødsret, idet legatportionerne skal uddeles uden hensyn til nationalitet.

 

Legatnyderne skal bekende sig til den kristne tro (luthersk, reformert, romersk eller græsk-katolsk).

 

LEGAT

Legatportionernes størrelse kan udgøre indtil kr. 5.000 årligt og udbetales halvårsvis pr. 1. juli og 1. januar.

Legatet tildeles enten som engangslegat eller for et bestemt åremål eller for livstid, idet legatnyderen årligt skal afgive leveattest.

Ansøgnings

blanket

Fra 1.nov. 2021 til 3.jan. 2022 skal nuværende livstidsmodtagere med deres nem-id klikke sig ind i boksen, hvis de vil modtage en legatportion i januar og i juli.

Nuværende livstidsmodtagere:

Nye ansøgere, enlige lærerinder, sygeplejerske og husbestyrerinder over 40 år:

 
 

LEGATKONTORET

Legatets administrator træffes bedst tirsdag og torsdag og efter aftale.

Eventuelle spørgsmål vedrørende legatet kan enten fremsendes pr. mail til legatets mailadresse p.c.ibsen@mail.dk eller ved telefonisk henvendelse til telefon 39 62 50 06.

SKAT

P.C. Ibsens Sønners Legat er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22, til at yde skattefri støtte til sociale og sygdomsbekæmpende formål.